X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

برای اولین بار در جهان

 سرطان در برابر علم ژنتیک به زانو در آمد

کد ژنتیکی دو نمونه از کشنده ترین سرطانها برای اولین بار در جهان توسط دانشمندان انگلیسی رمز گشایی شد؛دستاورد ی بزرگ که می تواند دورانی جدید را در درمان این بیماری کشنده آغاز کند.

تمامی تغییر و تحولاتی می توانست سلولهای سالم را به سلولهای سرطانی پوست وشش تبدیل کند در لحظهای که دانشمندان از آن به عنوان "لحظه  دگرگونی"یاد می کنند و طی مطالعاتی که به منظور جلوگیری از,مداوا ودر مان این دو بیماری انجام می گرفت کشف و شناسایی شد.

به گفته ی دانشمندان کمبریج تصاویر با جزئیاتی از عوامل بنیادین بیماری ها می تواند منجر به تشخیص زود به هنگام بیماری,به وجود آوردن دارویی جدید و در ک بهتر عواملی که عامل بروز بیماری هستند شود.آنها بر این باورند که بدین شکل در آینده می توانند با آزمایش خون ساده عوامل سرطان زا را در افراد بیمار تشخیص دهند وآنها را به سرعت از بین ببرند.

تمامی سرطانها در اثر تخریب یا جهش DNA سلولهایی که پیشتر سالم بوده اند به وجود می آیند,این تخریب ها می توند منجر به رشد تومورهای غیر عادی شود که در سرتاسر بدن پخش شده و فرایندهای عادی بدن را با مشکل مواجه  کند به شکلی که سرانجام منجر به مرگ فرد شود .عوامل شناسایی شده برای دو سرطان پوست و شش به ترتیب با استفاده از قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش و استفاده از سیگار عنوان شده است.

محققان با استفاده از تکنولوژی توالی DNA توانستند ژنوم بافتهای تووری را از بدن افراد مبتلا به سرطان پوست و شش رمز گشایی کنند.ژنو سرطان شش  که سالانه منجر به مرگ 34500 انسان می شود از بیش از 23000 جهش DNA و سرطان پوست که سالانه 2000  قربانی می گیرد از بیش از 33000 جهش DNA  بر خوردارند.

اکثر این جهش ها به عوامل "مسافر"مشهورند به این معنی که تها باعث بروز تخریب می شوند و سرطان بوجود نمی آورند.با این حال تعداد کوچکی از آنها  که"محرک"خوانده می شوند عامل اصلی شکل گیری این بیماری مرگبار هستند.

محققان امیدوارند با به دست آوردن  توالی ژنتیکی تعداد بیشتری از عوامل محرک دست پیدا کنند تا امان هدف گیری این عوامل با استفاده از درمانهایی مانند شیمی درمانی و پرتو در متنی افزایش پیدا کنئد .با وجود اینکه تکمیل این فرآیند بیش از یک سال طول کشید و هزینه ای معادل 80 هزار پاوند را در بر داشت,این فن آوری به سرعت در حال پیشرفت بوده و به زودی زمان آن به چند هفته و هزینه آن به کمتر از هشت هزار پاوند کاهش پیدا میکند .

در حال حاضر ژنوم سرطان شش اطلاعات با ارزشی را در اختیار محققان قرار داده است. در حالی که اکثر قربانیان این بیماری در حدود 18 هزار پاکت سیگار مصرف کرده اند .محققان به این نتیجه رسیده اند که هر یک از جهش ها در DNA  پس از مصرف هر 15 نخ سیگار به وجود می آید.

بر اساس گزارش تلگراف,پیتر کمپل مدیر پروژه سرطان شش ,معتقد است این جهش ها شباهت زیادی به بازی "رولت روسی"دارد,هر بار که فرد خزانه خالی فشنگ را شلیک  کند؛باعث شکل گیری یک جهش مسافر در بدن خود می شود اما به هر حال در زمانی تک فشنگ واقعی نیز شلیک شده و تومور سرطانی شکل می گیرد.

تایپ:صمیم عباسی

منبع:روزنامه اندیشه نو