X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

توسط محققان ایرانی صورت گرفت

دکتر علی جعفری رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور از تولید پنبه تراریخته در کشور خبر داد و گفت: بذر هیبرید پنبه جدید «بولگارد 2» ضمن کاهش هزینه های تولید، موجب افزایش 58 درصدی افزایش عملکرد شده است.

دکتر جعفری در گفتگو با خبرگزاری مهر، بیماری قارچی «ورتیسیلیوم» را از مشکلات اصلی زراعت پنبه در مناطق مرطوب ذکر کرد و گفت: برای ضد عفونی کردن خاک و از بین بردن این قارچ از گاز «متیل بروماید» استفاده می شد. این گاز هر چند قادر به از بین بردن بیماری می‌شود ولی هزینه این روش بسیار زیاد است ضمن آنکه اثرات زیان باری نیز بر روی موجودات خاکزی و محیط زیست دارد.

وی ‌کرم غوزه را نیز از مهمترین آفات پنبه در کشور دانست و افزود: هر سال بطور متوسط برای مبارزه با این آفت 400 تن سم مصرف می‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور یکی از ساز و کارهای مبارزه با این بیماری را تولید ارقام مقاوم از طریق مهندسی ژنتیک دانست و افزود: برای این منظور از باکتری خاکزی «پایلوس تورینجنسیس» ، ژن «Cry1AB» که در برابر کرمهای غوزه، سرخ و خاردار و بیماریها مقاوم است جدا شد و از طریق روشهای بیو تکنولوژی به گیاه پنبه وارد شد.

وی  نام این بذر تراریخته را «بولگارد» خواند و اظهار داشت: گیاه حاصل به عنوان والدین تلاقیها با ارقام تجاری در تولید بذر هیبرید بکار گرفته و موجب تحول اساسی در افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید پنبه شد.

جعفری با اشاره به عرضه روز افزون ژنهای تجاری مقاوم به بیماریها و آفات این محصول در دنیا تاکید کرد: در صورت رفع موانع قانونی زیست محیطی و تغییر رویکرد مسئولان در خصوص استفاده از محصولات تراریخته با توجه به پتانسیل های موجود در کشور قادر هستیم تا در جهت بومی کردن تکنولوژی بذر های تراریخته اقدام کنیم.