X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
نتایج آزمایش واکسن جدید ضد بیماری ابولا نشان می دهد که این واکسن نتایج مثبتی در محافظت از میمونها در برابر تب خونی ابولا دارد.

در تحقیقاتی که برای ساخت این واکسن جدید انجام شد، دانشمندان موسسه لابراتوارهای ملی بیماریهای عفونی مدرسه پزشکی بوستون بر روی برخی از مولکولهای siRNA تمرکز کردند. siRNA هدفی برای پروتئین L به شمار می روند. پروتئین L برای تکثیر ویروس مهلک ابولا (ZEBOV) نقش حیاتی دارد. 80 تا 90 درصد از کسانی که به این ویروس آلوده می شوند جان خود را از دست می دهند.این محققان با استفاده از یک تکنیک نوآورانه مدیریت siRNA از طریق ذرات لیپیدی و اسیدهای نوکلئوتید موفق شدند تداخلاتی را در مکانیزمهای تکثیر این ویروس کشنده ایجاد کنند.واکسنهای دیگری که در گذشته توسعه داده شده بودند اثرات مثبتی در محافظت از میمونها قبل از آلوده شدن به ویروس را نشان داده بودند اما این اولین واکسنی است که نشان می دهد امکان محافظت حتی پس از آلوده شدن نیز وجود دارد.به گفته این دانشمندان هنوز به مطالعات بیشتری بر روی مدلهای حیوانی نیاز است تا میزان مسمومیت و دز مناسب این واکسن جدید مشخص شود. تاکنون این واکسن بر روی موشها، خوکها و میمونها انجام شده اما برای رسیدن به مرحله آزمایش بالینی به آزمایشات حیوانی بیشتری نیاز است.براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در دوره فاز آزمایش، برای گروهی شامل سه میمون ماکاکو 30 دقیقه پس از آلوده شدن به ویروس ابولا این واکسن به صورت تزریق وریدی تجویز شد.همچنین سه دوز دیگر به نسبت 1، 3 و 5 روز بعد از اولین تزریق در نظر گرفته شد. گروه دوم آزمایش، شامل چهار ماکاکو بودند که دانشمندان برای آنها 6 دوز در یک روز را تجویز کردند. در گروه اول، دو حیوان از سه حیوان زنده ماندند و در گروه دوم تمام چهار حیوان آزمایشگاهی به حیات خود ادامه دادند. بنابراین دانشمندان میزان اثربخشی درمان دوم را تائید کردند.ویروس ابولا منجر به بروز یک تب خونی شدید می شود و با اپیدمی های دوره ای در آفریقا موجب مرگ بسیاری از ساکنان قاره سیاه می شود که از تازه ترین این حوادث می توان به اپیدمی اوگاندا در سال 2008 و کنگو در سال 2007 اشاره کرد.